Engineering

Op onze engineeringsafdeling werkt een team van specialisten op het gebied van projectbegeleiding, ontwerpen en construeren.

Naar wens van de klant nemen zij op verschillende niveaus deel aan het engineeringsproces; van het controleren van de maakbaarheid van producten en de begeleiding van het fabricageproces tot het vanaf nul bedenken, ontwerpen, berekenen en uitwerken van complexe klant specifieke machines en apparaten.

Concept engineering

Als PTS Machinery wordt er oplossingsgericht gedacht, zo ook in de concept fase van uw project.

Hierbij wordt er rekening gehouden met zowel het doel als de functionaliteit, maar wordt er ook rekening gehouden met aspecten als maakbaarheid op alle gebieden: van ruw materiaal tot assemblage.

Totaaloplossing

Wij streven ernaar om met een totaaloplossing te komen voor uw visie. Ons doel is om in nauwe samenwerking met u tot een gepaste oplossing te komen, zonder de focus te verliezen op kwaliteit, maakbaarheid en kosten.

Engineering
Engineering

Sterkte berekeningen

Tegenwoordig worden de meest ingenieuze concepten bedacht. Maar naast de functionaliteit en esthetiek, is de sterkte uiteraard ook van groot belang.

Nadat een concept de goedkeuring heeft gekregen, is het van belang om met behulp van sterkte- berekeningen de haalbaarheid te toetsen. Dit wordt zowel door middel van handberekeningen gedaan, alsook met behulp van een Eindige Elementen Methode (EEM).

De reden hiervoor is niet om enkel de sterkte te controleren en toetsen, maar ook om tot een correcte materiaalkeuze te komen. Hierbij wordt rekening gehouden dat de juiste mechanische eigenschappen van het gekozen materiaal gebruikt worden, alsook dat de afmetingen en hoeveelheid materiaal niet te groot is.

Engineering_detail_01

Detail engineering

Uiteindelijk moet het ontwerp geproduceerd worden, wat betekent dat het omgezet moet worden naar productietekeningen. Naast dat de maakbaarheid daarbij in het oog gehouden moet worden, zal er ook rekening gehouden moeten worden met andere aspecten zoals onderhoud, bereikbaarheid en montage van het geheel.

Door de unieke combinatie die PTS biedt, waarbij alle activiteiten zich op één locatie bevinden, hebben onze engineers uitgebreide ervaring die zij aanspreken tijdens de detail engineering. Op deze manier kunt u er gerust van zijn dat uw project zowel maakbaar, kosten verantwoord, en te assembleren is.

Project begeleiding

Onze engineers begeleiden het project en dragen er zorg voor dat alles wordt uitgevoerd zoals gewenst. Uiteraard kan het voorkomen dat er, ondanks de planning en voorzorgen, zich toch obstakels opwerpen.

Op zulke momenten kan er snel en adequaat ingegrepen worden om te voorkomen dat het project vertraging oploopt.

Tijdens het ontwerp- en productieproces wordt er gewerkt volgens een vaste procedure. Dit zorgt ervoor dat alle relevante informatie met betrekking tot het project terug te vinden is, en maakt het mogelijk om zonder problemen een Manufacturing Record Book te voorzien als dat gewenst is.

Engineering_projectbegeleiding_01